Parafia NSM w NDG - Ogłoszenia 15 marca 2020 III Niedziela Wielkiego Postu

WAŻNE

Ogłoszenia

Ogłoszenia 15 marca 2020 III Niedziela Wielkiego Postu

|
Kategoria:
  1. W związku z zagrożeniem koronawirusem Biskup Elbląski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. następującym kategoriom osób: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Dyspensa obowiązuje do końca marca. Pozostających w domu zachęcamy do korzystania z transmisji radiowej, telewizyjnej lub internetowej niedzielnej Mszy św.

  2. Od dzisiaj w naszym kościele będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu codziennie od g. 16:00.

  3. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do Świętego Michała Archanioła z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.

  4. W środę nie będzie spotkania Seniorów i Odnowy w Duchu Świętym.

  5. W piątek DK o g. 16:30 i o g. 17:30.

  6. Zachęcamy do czytania Gościa Niedzielnego i naszego Biuletynu Parafialnego.

  7. W tygodniu pożegnaliśmy Teresę Sykała.