Parafia NSM w NDG - Księża

|
Kategoria:

 

Księża obecnie pracujący w parafii
 
Proboszcz  
Ks. Kanonik dr Mariusz Pietrzykowski
Ks. Mariusz urodził się 17 marca 1967 w Elblągu. W rodzinnym mieście ukończył Technikum Mechaniczne i po zdobyciu świadectwa dojrzałości w 1987 roku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie. Po sześcioletniej formacji 5 czerwca 1993 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Andrzeja Śliwińskiego. Pełniąc posługę wikarego w elbląskich parafiach św. Jerzego (1993-1995) oraz św. Wojciecha (1995-1998) był diecezjalnym moderatorem Ruchu Światło-Życie (1993-1998) oraz kapelanem elbląskiego Hospicjum św. Jerzego. W roku 1998 Biskup Elbląski skierował go do Rzymu na studia z komunikacji społecznej i instytucjonalnej, które zostały zakończone zdobyciem tytułu doktora (2006). Podczas studiów Ks. Mariusz administrował włoską parafię Cagnano Amiterno w archidiecezji L’Aquila. Po powrocie do Polski przez 2 lata (2006-2008) pełnił jeszcze funkcję wikarego w parafii św. Brunona w Elblągu, a następnie został mianowany na proboszcza w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Kępkach. Od 2010 roku był asystentem kościelnym Akcji Katolickiej Diecezji Elbląskiej W 2013 został przeniesiony na stanowisko proboszcza do konkatedralnej parafii św. Wojciecha w Prabutach. Tam pełnił także funkcję dziekana. Od 2015 jest prepozytem i kanonikiem Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej w Prabutach. Ks. Mariusz przez 10 lat wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu oraz na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.W naszej parafii od 1 sierpnia 2016 roku.
 
Rezydent
Ks. Kanonik mgr Jarosław Kiełb
Ks. Jarosław urodził się 5 października 1964 r. w Malborku. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1993 roku w Elblągu. Wikariaty: Elbląg św. Wojciech (1993 - 1994), Elbląg św. Rafał Kalinowski (1994 - 1998), Elbląg Św. Trójca (1998 - 2001); Instytut Misyjny w Warszawie (2001 - 2002); misjonarz w RPA (2003 - 2009), Ojciec Duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym (2009 - 2014). Probostwo Krasna Łąka (2014 - 2016). Pomoc duszpasterska Prabuty (2016 - 2017), misje - Ukraina (2017 - 2018). W naszej parafii od 2018 roku.
 
Poprzedni księża pracujący w parafii
 
Proboszczowie
  Ks. Zbigniew Bielecki (1993 - 1995)
  Ks. Jerzy Żochowski (1995 - 2005)
  Ks. Dariusz Juszczak (2005 - 2016)
 
Rezydenci
  Ś.P. Ks. Tomasz Browarek (16. 10. 2017 - 13. 01. 2018)
   
Wikariusze
  Ks. Zygmunt Górski (1993 - 1994)
  Ks. Andrzej Darznik SAC (1994 - 1995)
  Ks. Dariusz Łyczakowski (1995 - 2005)
  Ks. Krzysztof Kaoka (2005 - 2008)
  Ks. Marcin Szczęsny (2008 - 2011)
  Ks. Tomasz Szramowski (2011 - 2013)
  Ks. Łukasz Góra (2013 - 2016)
  Ks. Sylwester Żbikowski (2016 - 2019)
  Ks. Michał Budek (2019 - 2020)