Parafia NSM w NDG - Księża

 

Księża obecnie pracujący w parafii
 
Proboszcz  
Ks. mgr lic. Piotr Molenda 
 
 
Wikariusz
 Ks. mgr lic. Piotr Szafrański 
 Ks. mgr Radosław Kluska
 
Poprzedni księża pracujący w parafii
 
Proboszczowie
  Ks. Zbigniew Bielecki (1993 - 1995)
  Ks. Jerzy Żochowski (1995 - 2005)
  Ks. Dariusz Juszczak (2005 - 2016)
  Ks. Mariusz Pietrzykowski (2016 - 2022)
 
Rezydenci
  Ś.P. Ks. Tomasz Browarek (16. 10. 2017 - 13. 01. 2018)
  Ks. Jarosław Kiełb (2018 - 2022)
   
Wikariusze
  Ks. Zygmunt Górski (1993 - 1994)
  Ks. Andrzej Darznik SAC (1994 - 1995)
  Ks. Dariusz Łyczakowski (1995 - 2005)
  Ks. Krzysztof Kaoka (2005 - 2008)
  Ks. Marcin Szczęsny (2008 - 2011)
  Ks. Tomasz Szramowski (2011 - 2013)
  Ks. Łukasz Góra (2013 - 2016)
  Ks. Sylwester Żbikowski (2016 - 2019)
  Ks. Michał Budek (2019 - 2020)