Parafia NSM w NDG - Aktualności

Aktualności

Ikona Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan

|
Kategoria:

mb

Ikona Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan została napisana przez Fabrizio Diomedi i ukazuje Matkę Bożą jako Matkę Kościoła. Maryja ma piersi wizerunek Dzieciątka Jezus z krzyżem w dłoni. Swoim płaszczem orędownictwa ogarnia cały kościół, który nieustannie jest prześladowany na świecie, z wszystkimi Jego przedstawicielami, zarówno co do stanu jak i wyznania. Biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice, świeccy wyznawcy różnej płci i wieku, w tym męczennicy meksykańscy z ks. J.M. Robles Hurtado reprezentującym Rycerzy Kolumba. Matka Kościoła ogarnia jednocześnie wszystkie kościoły: katolicki, koptyjski, ormiański, syryjski i prawosławny . To pełny obraz wyznawców Chrystusa, których świat wzywa do świadectwa i poddaje próbie poprzez prześladowania.

Przede wszystkim patrząc na Maryję, na Jej twarz, widzimy jednocześnie wizerunek dzieciątka Jezus, który widnieje na Jej piersi. Boże macierzyństwo wymagało od Maryi bezgranicznego zawierzenia Bogu całego swojego życia. Maryja tą decyzją wiąże swoje życie z losem swojego Syna. Wyruszając na tę drogę nie wie, jakimi ścieżkami będzie prowadzić i dokąd ją zaprowadzi. Droga Baranka Bożego, obarczonego naszym cierpieniem, wzgardzonego i przebitego za nasze grzechy, staje się Jej drogą. Potwierdzają to wyraźnie słowa Symeona, które zwiastują charakter Jej drogi. „ Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przenik-nie...” (Łk 2,33 – 35). Dlatego wizerunek dzieciątka Jezus w swojej postawie ma charakter królowania, w które wpisuje się krzyż jako droga do Jego królestwa. Nie ma bowiem innej drogi, jak zaparcie się siebie, aby wziąć krzyż i podążać śladami Zbawiciela. Zwróćmy uwagę na kolorystykę ikony. Królewskie złoto tła jest oczywistością królowania Maryi i Jej Syna. Zaskoczeniem natomiast są barwy szat. Kolor czerwonych szat Jezusa, a szczególnie Maryi zmuszają nas do myślenia o cierpieniu i męczeństwie.

Św. Jan Paweł II w liście apostolskim „Salvifici Doloris” napisał, że w życiu Maryi cierpienie wpisane było jako jedno nieprzerwane pasmo. Począwszy od narodzin Jezusa w ubóstwie, przez całe Jego życie: ucieczkę do Egiptu, troskę o wzrastającego Jezusa i poszukiwania Go w Jerozolimie, rozłąki i towarzyszenie Jego publicznej działalności, gdy wokół Niego jako „znaku sprzeciwu” wzrastała nienawiść prowadząca na Golgotę i pod krzyż. Tam współcierpiała z Jezusa w odkupieńczej męce i śmierci. Wtedy, przy krzyżu, z Jego woli stała się Matką wszystkich Jego uczniów, całego Kościoła. ”Niewiasto, oto syn Twój. ” ( J19, 25-27). Maryja sama bez grzechu, Niepokalana, dźwigała cierpienie przekraczające ludzką wyobraźnię z powodu naszych grzechów. Stanęła wobec niegodziwości i morderczego okrucieństwa, które było Jej obce. Dlatego raniło jak miecz przenikający Jej duszę. Ta współcierpiąca ze Zbawicielem Matka Boleściwa ogarnia płaszczem swej opieki wszystkich uczniów Swojego Syna. Sama w sukni cierpienia osłania cały cierpiący Kościół niebieskim płaszczem swej drogocennej czystości. Płaszczem, który od wewnątrz jest zabarwiony zielenią spokoju i nadziei, odpoczynku i oczekiwania na spełnienie Bożej obietnicy. „Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!” ( Mt 25,34)

Transmisje online mszy i nabożeństw

|
Kategoria:

kosciolZapraszamy na transmisje online z kościoła parafialnego

pw. Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Dworze Gdańskim

Msza święta: w niedzielę o godz. 11:00

https://www.facebook.com/ParafiaNiepokalanegoSercaMaryi/

List do parafian

|
Kategoria:

KOCHANI PARAFIANIE!

KosciolZewnatrzW naszej parafii wprowadziliśmy dodatkową Mszę św. o g. 17:00. Nie robimy tego by łamać zarządzenia sanitarne, ale przeciwnie by ułatwić ich przestrzeganie. Zachęcamy do korzystania z sakramentów, z Komunii św., spowiedzi czy adoracji. Jesteśmy dla Was i służymy posługą. Jesteśmy w kościele od g. 16:00, można poprosić o spowiedź i o Komunię św. Mszę św. odprawiamy o g. 7:00 17:00 i 18:00. Jeżeli będzie taka potrzeba wprowadzimy następną Mszę św.  Bardzo prosimy o roztropność i takie planowanie uczestnictwa we Mszach św. by nie łamać przepisów. Pamiętajcie, że jest wielu takich, którzy będą próbowali wykorzystać obecną sytuację do usprawiedliwiania swojej „niechęci” wobec wiary, Boga czy Kościoła. Miłość do Eucharystii jest tak samo usprawiedliwiona jak miłość do najbliższych, a tym bardziej jak miłość do zwierząt, z którymi trzeba wychodzić na spacer. Jeżeli tęsknicie za Chrystusem Eucharystycznym i szukacie możliwości przyjmowania Go w Komunii św. jesteście jak najbardziej „normalni” i odpowiedzialni. Bez wiary nie można tego zrozumieć. Bądźcie roztropni i nie dajcie się prowokować choć nie jest to łatwe. Trzeba też uszanować tych, którzy wierzą, ale się boją i strach ten może być po ludzku nie do pokonania. Wspieramy Ich naszą modlitwą i jesteśmy przekonani, że Oni też się gorąco modlą. W niedzielę poinformujemy jak będziemy przeżywali Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne.

Wasi Duszpasterze.

Modlitwa Papieża przed cudownym Krucyfiksem

|
Kategoria:

krucyfiksDziś wieczorem 27. 03. 2020 r. o godz. 18:00 na dziedzińcu bazyliki św. Piotra papież Franciszek będzie się modlił przed cudownym krucyfiksem w intencji ustania pandemii koronawirusa. Z tego powodu do Watykanu został przetransportowany cudowny krucyfiks z rzymskiego kościoła San Marcello al Corso.

15 marca papież odwiedził kościół San Marcello al Corso, gdzie znajduje się XV-wieczny krucyfiks, z którym związane są dwa wydarzenia z XVI wieku, uznawane za cudowne. Najpierw w 1519 r. jako jedyny element wyposażenia ocalał on z pożaru tej świątyni. Trzy lata później niesiony był w procesji pokutnej, z którą łączy się ustanie w Rzymie dżumy. 

Jak parafie radzą sobie finansowo w czasie pandemii?

|
Kategoria:

26 marca 2020 | 20:43 | rk (KAI) / hsz | Bielsko-Biała Ⓒ Ⓟ

Jak parafie radzą sobie finansowo w czasie pandemii?

„Nie brakuje osób indywidualnych, którzy sami do mnie przychodzą i oferują pomoc finansową w tej coraz trudniejszej sytuacji” – przyznaje proboszcz jednej większych parafii na Podbeskidziu, która, tak jak wszystkie wspólnoty parafialne w Polsce, utrzymuje się z datków wiernych. Sytuacja finansowa szczególnie małych parafii, liczących zaledwie kilkaset osób, w okolicznościach obostrzeń związanych ze stanem epidemii, w ostatnich dniach drastycznie się pogorszyła. 

Cały artykuł dostępny na: https://ekai.pl/jak-parafie-radza-sobie-finansowo-w-czasie-pandemii/