Parafia NSM w NDG - Aktualności

Aktualności

Różaniec 2020

|
Kategoria:

Zapraszamy w miesiącu październiku do wspólnej modlitwy za wszystkich mieszkańców naszej parafii. Będziemy prosić dobrego Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny o łaskę wiary i obronę w tym szczególnym czasie próby dla Kościoła i wszystkich wierzących. Oprócz różnych przeciwności, niepokojów, niepewności jutra jakie niesie ze sobą to „zamieszanie” na całym świecie, stajemy w obliczu rewolucji kulturowej i odrzucenia wartości cywilizacji chrześcijańskiej.

Powoli, ale konsekwentnie będziemy jako chrześcijanie stawiani wobec trudnych wyborów między tym co zgodnie z poprawnością polityczną, społeczną i multikulturową określać się będzie jako konieczne, moralne, powszechne czy odpowiedzialne, a tym co Chrystusowe, co Ewangeliczne, co jest bezwzględnym wymogiem wiary w Boga w Trójcy Jedynego. Każdy z nas będzie potrafił „ustrzec wiary” tylko dzięki głębokiemu zawierzeniu Bożemu Miłosierdziu i Niepokalanemu Sercu Maryi.

W duchu odpowiedzialności za każdego z Was, jako Wasi duszpasterze zapraszamy Was do wspólnej modlitwy, aby ogarnąć całą parafię, wszystkie rodziny i każdego z osobna, odmawiając codziennie różaniec, każdego dnia miesiąca października modląc się za mieszkańców z konkretnej ulicy w naszej parafii. Zapraszamy Was, abyście uczestniczyli w tej modlitwie, najlepiej wspólnie w kościele, a jeśli to niemożliwe, to w domach. Zapraszamy także do prowadzenie różańca w poszczególne dni. Prosimy abyście przekazywali sobie nawzajem to zaproszenie do modlitwy, zachęcali i wspierali się. Niech ta modlitwa będzie początkiem wspólnego przygotowania do jak najgłębszego zawierzenia naszej Parafii Niepokalanemu Sercu Maryi.

Poniżej umieszczamy plan naszej modlitwy, którego dnia będziemy się modlić za mieszkańców z konkretnej ulicy.

Dzień Różaniec 2020   Dzień Różaniec 2020
1  O powołania kapłańskie i powołania do życia konsekrowanego   17 Asnyka, Iwaszkiewicza
2  Starocin i Piotrowo   18  Za wszystkich Parafian
3  Żelichowo   19  Cicha, Brzechwy
4  Za wszystkich Parafian   20  Broniewskiego Urocza
5  Warszawska   21  Krasińskiego, Kochanowskiego
6  Zielona, Różana, Mleczna   22  Żeromskiego
7  Polna, Traugutta, Robotnicza   23  Mickiewicza
8  Boczna, Chabrowa, Okopowa, Zagonowa   24  Słowackiego
9  Na wspólnej, Szymborskiej   25  Za wszystkich Parafian
10  Sienkiewicza   26  Obrońców Westerplatte
11  Za wszystkich Parafian   27  Pl. Wolności
12  Dąbrowskiego, Krótka   28  Kopernika
13  Kolejowa, Towarowa   29  Sikorskiego
14  Dworcowa   30  Wejhera, Miłosza, Wąska
15  Kościuszki   31  GOŚCIE
16  Bałtycka, Lema, Zaułek      

 

Ikona Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan

|
Kategoria:

mb

Ikona Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan została napisana przez Fabrizio Diomedi i ukazuje Matkę Bożą jako Matkę Kościoła. Maryja ma piersi wizerunek Dzieciątka Jezus z krzyżem w dłoni. Swoim płaszczem orędownictwa ogarnia cały kościół, który nieustannie jest prześladowany na świecie, z wszystkimi Jego przedstawicielami, zarówno co do stanu jak i wyznania. Biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice, świeccy wyznawcy różnej płci i wieku, w tym męczennicy meksykańscy z ks. J.M. Robles Hurtado reprezentującym Rycerzy Kolumba. Matka Kościoła ogarnia jednocześnie wszystkie kościoły: katolicki, koptyjski, ormiański, syryjski i prawosławny . To pełny obraz wyznawców Chrystusa, których świat wzywa do świadectwa i poddaje próbie poprzez prześladowania.

Przede wszystkim patrząc na Maryję, na Jej twarz, widzimy jednocześnie wizerunek dzieciątka Jezus, który widnieje na Jej piersi. Boże macierzyństwo wymagało od Maryi bezgranicznego zawierzenia Bogu całego swojego życia. Maryja tą decyzją wiąże swoje życie z losem swojego Syna. Wyruszając na tę drogę nie wie, jakimi ścieżkami będzie prowadzić i dokąd ją zaprowadzi. Droga Baranka Bożego, obarczonego naszym cierpieniem, wzgardzonego i przebitego za nasze grzechy, staje się Jej drogą. Potwierdzają to wyraźnie słowa Symeona, które zwiastują charakter Jej drogi. „ Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przenik-nie...” (Łk 2,33 – 35). Dlatego wizerunek dzieciątka Jezus w swojej postawie ma charakter królowania, w które wpisuje się krzyż jako droga do Jego królestwa. Nie ma bowiem innej drogi, jak zaparcie się siebie, aby wziąć krzyż i podążać śladami Zbawiciela. Zwróćmy uwagę na kolorystykę ikony. Królewskie złoto tła jest oczywistością królowania Maryi i Jej Syna. Zaskoczeniem natomiast są barwy szat. Kolor czerwonych szat Jezusa, a szczególnie Maryi zmuszają nas do myślenia o cierpieniu i męczeństwie.

Św. Jan Paweł II w liście apostolskim „Salvifici Doloris” napisał, że w życiu Maryi cierpienie wpisane było jako jedno nieprzerwane pasmo. Począwszy od narodzin Jezusa w ubóstwie, przez całe Jego życie: ucieczkę do Egiptu, troskę o wzrastającego Jezusa i poszukiwania Go w Jerozolimie, rozłąki i towarzyszenie Jego publicznej działalności, gdy wokół Niego jako „znaku sprzeciwu” wzrastała nienawiść prowadząca na Golgotę i pod krzyż. Tam współcierpiała z Jezusa w odkupieńczej męce i śmierci. Wtedy, przy krzyżu, z Jego woli stała się Matką wszystkich Jego uczniów, całego Kościoła. ”Niewiasto, oto syn Twój. ” ( J19, 25-27). Maryja sama bez grzechu, Niepokalana, dźwigała cierpienie przekraczające ludzką wyobraźnię z powodu naszych grzechów. Stanęła wobec niegodziwości i morderczego okrucieństwa, które było Jej obce. Dlatego raniło jak miecz przenikający Jej duszę. Ta współcierpiąca ze Zbawicielem Matka Boleściwa ogarnia płaszczem swej opieki wszystkich uczniów Swojego Syna. Sama w sukni cierpienia osłania cały cierpiący Kościół niebieskim płaszczem swej drogocennej czystości. Płaszczem, który od wewnątrz jest zabarwiony zielenią spokoju i nadziei, odpoczynku i oczekiwania na spełnienie Bożej obietnicy. „Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!” ( Mt 25,34)

Transmisje online mszy i nabożeństw

|
Kategoria:

kosciolZapraszamy na transmisje online z kościoła parafialnego

pw. Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Dworze Gdańskim

Msza święta: w niedzielę o godz. 11:00

https://www.facebook.com/ParafiaNiepokalanegoSercaMaryi/

List do parafian

|
Kategoria:

KOCHANI PARAFIANIE!

KosciolZewnatrzW naszej parafii wprowadziliśmy dodatkową Mszę św. o g. 17:00. Nie robimy tego by łamać zarządzenia sanitarne, ale przeciwnie by ułatwić ich przestrzeganie. Zachęcamy do korzystania z sakramentów, z Komunii św., spowiedzi czy adoracji. Jesteśmy dla Was i służymy posługą. Jesteśmy w kościele od g. 16:00, można poprosić o spowiedź i o Komunię św. Mszę św. odprawiamy o g. 7:00 17:00 i 18:00. Jeżeli będzie taka potrzeba wprowadzimy następną Mszę św.  Bardzo prosimy o roztropność i takie planowanie uczestnictwa we Mszach św. by nie łamać przepisów. Pamiętajcie, że jest wielu takich, którzy będą próbowali wykorzystać obecną sytuację do usprawiedliwiania swojej „niechęci” wobec wiary, Boga czy Kościoła. Miłość do Eucharystii jest tak samo usprawiedliwiona jak miłość do najbliższych, a tym bardziej jak miłość do zwierząt, z którymi trzeba wychodzić na spacer. Jeżeli tęsknicie za Chrystusem Eucharystycznym i szukacie możliwości przyjmowania Go w Komunii św. jesteście jak najbardziej „normalni” i odpowiedzialni. Bez wiary nie można tego zrozumieć. Bądźcie roztropni i nie dajcie się prowokować choć nie jest to łatwe. Trzeba też uszanować tych, którzy wierzą, ale się boją i strach ten może być po ludzku nie do pokonania. Wspieramy Ich naszą modlitwą i jesteśmy przekonani, że Oni też się gorąco modlą. W niedzielę poinformujemy jak będziemy przeżywali Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne.

Wasi Duszpasterze.

Modlitwa Papieża przed cudownym Krucyfiksem

|
Kategoria:

krucyfiksDziś wieczorem 27. 03. 2020 r. o godz. 18:00 na dziedzińcu bazyliki św. Piotra papież Franciszek będzie się modlił przed cudownym krucyfiksem w intencji ustania pandemii koronawirusa. Z tego powodu do Watykanu został przetransportowany cudowny krucyfiks z rzymskiego kościoła San Marcello al Corso.

15 marca papież odwiedził kościół San Marcello al Corso, gdzie znajduje się XV-wieczny krucyfiks, z którym związane są dwa wydarzenia z XVI wieku, uznawane za cudowne. Najpierw w 1519 r. jako jedyny element wyposażenia ocalał on z pożaru tej świątyni. Trzy lata później niesiony był w procesji pokutnej, z którą łączy się ustanie w Rzymie dżumy.